Хоол хош булангийн тухай

Энд www.amtathool.bblog.mn тэр чигээрээ нүүж ирэх болноо. Шавь нар маань өлсөхгүй нээ сайхан ХАХАХАA гээд нэг сайхан инээчий.

5 comments:

2 багш яасан дажгүй айбнааа

За ашгүй өлсөхгүй болох нь, туржүкжээсий

Энэ Юки түрхэхжээсий гэнүү
Юуг юун дээр түрхэх гэж байсым бол доо

нойрноосоо бүрэн сэрэгтий

turj uheh gej bsan um.

Post a Comment

Санал сэтгэгдлээ хуваалцаж байгаа та нартаа гялайлаа. Хариуг аль болох түргэн болгооноо. бичлэг хийсэн хүн нь өөрөө хариугаа болгоогоорой. Сайн болгооно шүү.

Хичээлийн хуваарь

Нэгтөдөр -Юки
Хоёртөдөр -Гамп
Гуравтөдөр -Хэн нэгний чөлөөт үзүүлвэр
Дөрөвтөдөр -Артгаа
Тавтөдөр -Цитрус

Журнаалын ирц

Монголика - товчилсон үгс

ж-жишээ нь

г.м -гэх мэт

о.е? -ойлгожийнүү ер нь?

э.м.б -энийг ч мэднэ виздээ

э.а.м.б.б -энийг арай мидкүүм биш биздээ

г.т.б.э? -гү тийм биздээ энчин?


з.м.м -за мэдкүэ мэдкү

Сургуулийн бистүүл