Кавнээтийн тухай artga

За энчээ гавьтаан гэдэг адал явдалт тууж, хэлний күүрс гэдэг тансан ламын тэмдгэлл эднүүс гэсэн юм орхым байгаамаа явж явж.

5 comments:

уншаад л байж дээ

багшаа гадаа гадаа зодоон болжийнэ нтр хэхэ
энэ багшийн өрөө юм байшдээ

кэлний күрсийг нь күлээгээд сууж байя

жижгээ said...

явж явж ... гэснээс яваад л байгаан байна даа...
эртээдийнх шиг бид хэдийгээ өвөр дээрээ ээлжилж суулгаад пиав уунгаа гааамп багшийг муулахгүймуу
ёстой муухай байжуу тээ, манайхаан...

Артгаа багшээ би таныг зурагтаар харсышд лагайнуу? манайх зурагттай6 нээрэнгээсээ та энэ хөрөг зурагтайгаа их адилхан царайтамлээ

Post a Comment

Санал сэтгэгдлээ хуваалцаж байгаа та нартаа гялайлаа. Хариуг аль болох түргэн болгооноо. бичлэг хийсэн хүн нь өөрөө хариугаа болгоогоорой. Сайн болгооно шүү.

Хичээлийн хуваарь

Нэгтөдөр -Юки
Хоёртөдөр -Гамп
Гуравтөдөр -Хэн нэгний чөлөөт үзүүлвэр
Дөрөвтөдөр -Артгаа
Тавтөдөр -Цитрус

Журнаалын ирц

Монголика - товчилсон үгс

ж-жишээ нь

г.м -гэх мэт

о.е? -ойлгожийнүү ер нь?

э.м.б -энийг ч мэднэ виздээ

э.а.м.б.б -энийг арай мидкүүм биш биздээ

г.т.б.э? -гү тийм биздээ энчин?


з.м.м -за мэдкүэ мэдкү

Сургуулийн бистүүл