Аюулын тухай шуурхай мэдээ

Дииуун диииууун дииууун... Дөнгөж сая Артгаа багшийн сургуульд аюулын дохио дугарсны улмаас бүх оюутан, багш, ажилтан, ажилчид гадаа гарч зогсоод байнэээ.

Гайхалтай нь гадаадын хүмүүс аюулын дохио хангинахаар дээр доороо оролцоол, бөөөн пижигнээн болж хаалга руу дайрдгүйн байна гэнэээ. Тааваараа алхаал гадаанаа гараа зогсчдийн байна гэжээшт. Кино, жүжиг, гошин шогоо үзчээд гарахдаа жихэлддэг манайхан ийм дохио дугаруул яахолоо гэж бодонгоо энэ мэдээг нийтэлж байна.

Газар дээрээс гал халуун мэдээ хүргэсэн галзуу Юки.
Мэдээн дундуур мээкээ бодлоо шургуулсан мээнэг Юки нар нь.

4 comments:

hehe 1t

Тааваараа алхаж ирээд сэтгэгдэл бичээд гарав.
Жич: 2-т

3т л гэедаа

жорлонд суужийгаад 3т гарч ирлээ...ууг нь хамгийн түрүүнд гарч ирэх байсы..хэхэ

Би тэгүүл 4-т...

Санаа манаа зовооч та нар... өнөө багшдаа хээртээ этр гээдийдаг алиудээ... хэн нь ч санаа зовкуу байгаа байхгүй юу... хайн.. гэтэл багш нар Хайти этрт газар хөдлөхөд айхтар гашуудаадыхшигээсийшт

Post a Comment

Санал сэтгэгдлээ хуваалцаж байгаа та нартаа гялайлаа. Хариуг аль болох түргэн болгооноо. бичлэг хийсэн хүн нь өөрөө хариугаа болгоогоорой. Сайн болгооно шүү.

Хичээлийн хуваарь

Нэгтөдөр -Юки
Хоёртөдөр -Гамп
Гуравтөдөр -Хэн нэгний чөлөөт үзүүлвэр
Дөрөвтөдөр -Артгаа
Тавтөдөр -Цитрус

Журнаалын ирц

Монголика - товчилсон үгс

ж-жишээ нь

г.м -гэх мэт

о.е? -ойлгожийнүү ер нь?

э.м.б -энийг ч мэднэ виздээ

э.а.м.б.б -энийг арай мидкүүм биш биздээ

г.т.б.э? -гү тийм биздээ энчин?


з.м.м -за мэдкүэ мэдкү

Сургуулийн бистүүл